Wie zijn we

In ons Limburg tellen alle burgers mee en verbinden we generaties. 50PLUS Limburg is een partij van meedoen.

Fractieleden
thumbnail
Provinciale Staten
thumbnail
Anne Marie Fischer
Fractievoorzitter
thumbnail
Bennie van Est
Burgercommissielid FEB
thumbnail
Frans Erkamp
Burgercommissielid
thumbnail
Waterschap Limburg
thumbnail
Marcel Richter
Fractievoorzitter
thumbnail
_
thumbnail
Bestuur 50PLUS Limburg
thumbnail
Bennie van Est
vicevoorzitter
thumbnail
Hein Meijer
secretaris, wnd. penningmeester
thumbnail
Felix Nicolai
Algemeen bestuurslid