14-04-2023

Duidingsdebat verkiezingen

50PLUS heeft met verbazing het duidingsdebat op 14 april gevolgd. Nadere uitleg omtrent de keuze door de verkenner werd eerder onduidelijker dan verhelderend.

Op het gebied van de zoektocht naar programmatische overeenkomsten c.q. verschillen gaf de verkenner aan dat de ambtelijke organisatie de programma’s had vergeleken en in een spreadsheet gezet. Op de vraag van 50PLUS statenlid Anne Marie Fischer of we deze ter beschikking konden krijgen, bleek dat het uitsluitend om de analyse te gaan die 50PLUS had aangeleverd aan de verkenner. Uit deze analyse van de stemwijzer blijkt dat de conclusie die de verkenner heeft getrokken niet op feiten is gestoeld. In de bijvoegde grafieken blijkt dat het 50PLUS coalitieadvies een beter alternatief was.
De conclusie van 50PLUS is dat de verkenning vooral gebruikt is om chemie tussen fracties en personen op subjectieve wijze te bepalen mede bepaald door historische gevoeligheden en dat niet de politieke inhoud waarover de verkiezingen zijn gegaan centraal stond en dit brengt het vertrouwen in de politiek niet terug. Dit teleurstellende resultaat was voor 50PLUS doorslaggevend om de kandidatuur van de heer Schrijen voor het vervolg informatieproces niet te steunen. Wel is 50PLUS blij dat mevrouw Petra Dassen bereid is gevonden om informateur  te worden.