09-04-2023

Nieuwsbrief Pasen

De buitentemperaturen geven nog niet het heerlijke lentegevoel. Maar de uitslag van de verkiezingen op 15 maart 2023 geeft wel dat warme gevoel van een nieuwe lente. De 50PLUS zetels in Provinciale Staten van Limburg (PS) en Waterschap Limburg (WS) zijn behouden en het 50PLUS geluid blijft daar te horen. Natuurlijk was er de wens om met twee zetels in het PS te komen, zo ook in WS.

Met kandidatenlijsten van ieder 49 50PLUS kandidaten is er gegeven de omstandigheden toch een topprestatie geleverd met het behouden van onze zetels. Binnenkort wordt een bijeenkomst met de kandidaten gepland voor een terugblik op de verkiezingen en een gezamenlijk samenzijn.

Tijdens het kennismakingsgesprek met een PS-delegatie van BBB op het Gouvernement hebben wij hen gefeliciteerd en tevens gezegd dat 50PLUS de BBB-orkaan heeft doorstaan.

In bijna alle provincies heeft 50PLUS de Statenzetels kunnen behouden, daarmee is de Eerste Kamerzetel van Senator Martin van Rooijen veiliggesteld. Dit is van belang om tegengas te blijven geven aan een nieuwe pensioenwet. Op dinsdag 30 mei 2023 kiezen de Statenleden de nieuwe Eerste Kamer.

Onze gekozen volksvertegenwoordigers voor de periode 2023-2027 zijn inmiddels geïnstalleerd: Anne Marie Fischer-Otten als 50PLUS Statenlid van Provinciale Staten van Limburg en Marcel Richter als 50PLUS Algemeen Bestuurslid (AB-lid) Waterschap Limburg. Statenlid Anne Marie krijgt ondersteuning van de Burgercommissieleden Bennie van Est en Frans Erkamp en van Fractiemedewerker Hein Meijer. De namen van Burgercommissieleden ter ondersteuning van de Waterschapfractie zijn nog niet bekend.

Afgezwaaid na de verkiezingen van 50PLUS bij Waterschap zijn Jacques Arntz (AB-lid) en zijn Burgercommissieleden Winnie Robles-Mulder en Willy Bronckers. Marcel Richter zwaait af als Burgercommissielid bij de Statenfractie. Een woord van dank aan allen is hier op zijn plaats voor hun inzet in de periode 2019-2023.

Zowel bij PS als WS zijn de verkenningsfases opgestart en bijeenkomsten voor nadere kennismaking met de nieuw gekozenen. Over Waterschap zijn nog geen mededelingen te doen. Over de verkenningsfase PS valt al meer te vertellen. 50PLUS heeft bij de verkenner drie uitgangspunten neergelegd: 1) recht doen aan de verkiezingsuitslag, 2) zoeken naar pragmatische overeenstemming, 3) zorg voor een stabiele coalitie met ruimte voor dualisme. In bijgaand 50PLUS Persbericht leest u onze verbazing over de rapportage van de verkenner uitgebracht op vrijdag 6 april 2023.

Fijne Paasdagen gewenst.

Bennie van Est, voorzitter a.i.